Doktersrekening, 1866

Factuur dr Faber

In 1866 werd de 16-jarige Grietje van der Broek, dienstmeisje
in het gezin van onderwijzer Van Sandwijk, ziek. Geneesheer
Faber schreef haar medicatie voor.