Wandbord Ellewoutsdijk, 1953

Wandbord, 1953

Na de watersnood van 1953 in Zeeland, kwamen veel gemeenten
in actie om hulp te bieden aan het getroffen gebied. Een daarvan
was Kwadijk. Als dank ontving de gemeente van het dorp
Ellewoutsdijk dit herinneringsbord.