15 oktober

Gerrit en Aafje Smit-Beets bij de brug die met name door Aafje werd bediend. Eind 1942 aanvaardden ze het ambt dat werd gehonoreerd met fl 200,- per jaar plus vrije bewoning van het burgwachtershuis en fl 10,- per jaar vergoeding voor de zondagen. De belangrijkste taken waren de brug openen en sluiten voor de scheepvaart, het schoonhouden van de brug, bij gladheid zand strooien op de brug en de kluft, en de ‘verlichting zoodanig ontsteken en uitdoven benevens nog enkele kleinigheden’.

14 oktober

De boerderij Kwadijk 143 werd begin negentiger jaren van de vorige eeuw grondig verbouwd. Deze foto, gemaakt op 4 december 1992, laat dat goed zien.

13 oktober

De voetbalkantine werd gebouwd met hulp van vele vrijwilligers naar een ontwerp van architect Gerard Henneberque die zelf ook enthousiast meehielp. Deze foto van de bouw werd gemaakt in 1970, de opening werd verricht door burgemeester Jan Schoon op 3 maart 1971.

11 oktober

Burgemeester mr C. Kooiman in functie op Koninginnedag 1959. Elsje de Boer was veertig jaar in dienst als huishoudster bij de familie Bark en werd voor haar verdiensten koninklijk onderscheiden.

10 oktober

Wie herkent dit voorwerp en wil er iets over vertellen? Wie weet waarvoor het werd gebruikt op de boerderij?

9 oktober

Oud-Quadyck heeft helaas weinig foto’s van vrouwen aan het werk. Maar op deze afbeelding zien we mevrouw Trijntje ten Hagen-Liets en haar schoondochter aan het werk in hun café, eind jaren vijftig van de vorige eeuw.

8 oktober

Cor van der Ben werkte tientallen jaren bij de Coöperatieve Inkoopvereniging Kwadijk en Omstreken, in de volksmond ‘de Coöperatie’ genoemd. Van der Ben werkte in de fabriek en was chauffeur, hij bracht het veevoer met een vrachtwagen naar de boeren.

6 oktober

Tien jaar geleden, op 30 september 2011, had de brandweer een bijzondere uitruk: het was die dag bijna 30 dagen en het brugdek van de Purmerburg moest worden natgehouden.