Over Oud-Quadyck

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck is opgericht op 24 september 1963; koninklijke goedkeuring volgde in 1979. Sinds 1982 heeft Oud-Quadyck een eigen clubgebouwtje. Het werkgebied van Oud-Quadyck is het dorp Kwadijk. Kwadijk is een van de zeven dorpen in de gemeente Zeevang in Noord-Holland.

U bent van harte welkom. Niet alleen hier op onze website, maar ook bij onze verschillende activiteiten of als u op zoek bent naar historische informatie over Kwadijk, haar vroegere bewoners of bijvoorbeeld met betrekking tot uw huis. Zie voor de mogelijkheden bij contact. U kunt ons ook ondersteunen als (actief) lid. Oud-Quadyck is daar heel blij mee. Want met uw steun kunnen wij onze vereniging en de doelstellingen in stand houden.