Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

Maand van de Geschiedenis 2017

 

In het kader van de Maand van de Geschiedenis zijn maandag 2 oktober de leerlingen van OBS Prinses Beatrix bij Oud-Quadyck op bezoek geweest.

De kinderen bezochten niet alleen de expositie Post, bezorgd en ontvangen, maar maakten ook opdrachtjes over de tentoonstelling. Dit ter inspiratie om op school gelukskaarten te maken. Deze kaarten gaat Oud-Quadyck bewaren als een bijzondere ‘schat’ voor de toekomst. “Maand van de Geschiedenis 2017” verder lezen

Programma seizoen 2017-2018

Medio maart 2018

De Chronyck 2018-1

Woensdag 28 maart 2018

19.30 uur: Ledenvergadering 2018 met aansluitend rond 20.30 uur presentatie over de Stelling van Amsterdam door Rene Ros. Binnenkort volgt nadere informatie.
Locatie: kerk van Kwadijk, Kwadijk 87, Kwadijk.

Militairen op Fort bij Kwadijk naar aanleiding van de Mobilisatie van 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

 

Contact