Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

17 februari 2018: Dag van de familiegeschiedenis in Waterlands Archief, Purmerend

Van het Waterlands Archief in Purmerend ontvingen wij onderstaand persbericht dat wij graag onder uw aandacht brengen:

Wie is niet nieuwsgierig naar zijn voorouders? Familieonderzoek is voor talloze Nederlanders een inspirerende hobby, steeds meer mensen gaan op zoek naar hun roots. Dat is onder andere te zien in het populaire TV-programma Verborgen Verleden, waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun voorouders.

Sinds de oprichting van het Waterlands Archief in 1979 hebben vele Waterlanders onderzoek gedaan naar hun voorouders. Het Waterlands Archief is namelijk dé plek in de regio waar je terecht kunt als je voorouders hebben gewoond in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. Het onderzoek kun je doen zowel in vaak eeuwenoude bronnen in de studiezaal, als digitaal op de website.

Dag van de familiegeschiedenis
Zaterdag 17 februari organiseert het Waterlands Archief een dag waarin familiegeschiedenis centraal staat. In het programma valt voor jong en oud veel te beleven. De dag begint om 11.00 uur en sluit om 16.00 uur. Op het programma staan:
– Een presentatie over de genealogische website WieWasWie door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis;
Jan Schilder (Vik) uit Volendam vertelt over zijn Volendamse voorouders;
– Harmen Snel, bekend van het TV-programma Verborgen verleden en werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam, verzorgt een presentatie over genealogisch onderzoek en zijn medewerking aan genoemd TV-programma;
– In de studiezaal kunt u terecht voor informatie over voorouders en het doen van onderzoek. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het  CBG|Centrum voor familiegeschiedenis helpen belangstellenden graag op weg, terwijl genealogen uit diverse plaatsen uit de regio vertellen over hun onderzoek. De Bibliotheek is present met boeken over familieverhalen;
– U kunt meelopen met een rondleiding door de depots van het Archief;
– Kinderactiviteiten: Ook voor de jongste Waterlanders is veel te doen op het gebied van hun familiegeschiedenis. Kinderen kunnen met hun (groot-)ouders een zogenoemde kwartierstaat invullen met de namen van zichzelf, ouders, grootouders en eventuele overgrootouders en daarmee een begin maken van hun eigen speurtocht naar hun (verre) opa’s en oma’s. Ze krijgen de kwartierstaat mee en kunnen die eventueel thuis aanvullen met portretfoto’s. Verder kunnen zij op een speelse manier leren hoe de mensen vroeger schreven (belangrijk om oude bronnen te kunnen lezen) en ze kunnen puzzelen. Daarnaast kunnen ze een eigen familiewapen ontwerpen terwijl er voor de jongste kinderen kleurplaten zijn. Voor alle kinderen die het Waterlands Archief zaterdag 17 februari bezoeken, ligt de Taal & Verhaal-krant klaar.

Programma
11.00 uur: Opening van de dag
11.30 uur: Presentatie website WieWasWie door CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
12.30 uur:  Rondleiding door het Waterlands Archief (verzamelen in studiezaal)
13.30 – 14.00 uur: Jan Schilder met presentatie over zijn familie
14.30 – 15.15 uur: Presentatie door Harmen Snel (Stadsarchief Amsterdam)
13.00 – 16.00 uur: Doorlopend kinderactiviteiten

Alle informatie op een rij:
Datum:            
Zaterdag 17 februari 2018, 11.00 – 16.00 uur
Waar:                Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend
Toegang:        Gratis
Voor wie:        Alle leeftijden (ook kinderactiviteiten)
Contact:          Bel 0299 411530 of mail educatie@waterlandsarchief.nl

Website:         www.waterlandsarchief.nl

Programma seizoen 2017-2018

Medio maart 2018

Medio maart verschijnt De Chronyck 2018-1. In deze aflevering onder andere:

  • Herinneringen van Hetta van der Schaaf-Prijs over haar jeugd op Fort bij Kwadijk;
  • Een artikel over het adres Kwadijk 127 waar decennia lang Piet Smit heeft gewoond.

Woensdag 28 maart 2018:
Ledenvergadering en programma over de Stelling van Amsterdam

Locatie: Kerk Kwadijk, Kwadijk 87
Aanvang ledenvergadering: 19.30 uur
Aanvang presentatie Stelling van Amsterdam:  20.30 uur

Op woensdag 28 maart aanstaande houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. Na de vergadering is een pauze en daarna volgt rond 20.30 uur een interessant programma over de Stelling van Amsterdam door historicus René Ros. De toegang is voor leden en donateurs gratis, overige bezoekers betalen € 2,50.

Tussen 1881 en 1914 werd in opdracht van het Ministerie van Oorlog rond Amsterdam een verdedigingslinie aangelegd: de Stelling van Amsterdam. De waterlinie bestond uit 38 forten (waarvan twee kustforten), twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen, inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen. In geval van oorlogsomstandigheden konden grote delen van de Stelling onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. De Stelling werd ingedeeld in sectoren. Kwadijk en omgeving maakten deel uit van de sector Ilpendam waarbinnen vier forten in de Beemster, een in Edam en een in Kwadijk (al bleef dat fort onvoltooid) werden ingedeeld. Het grote Fort bij Spijkerboor, lag weliswaar in de Beemster, maar maakte deel uit van de sector Zaandam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het kader van de Mobilisatie van 1914 de forten bemand, ook die in onze omgeving. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Stelling een rol onder andere door (gedeeltelijke) inundering in 1940 en 1945 binnen de sector Ilpendam.

Militairen op Fort bij Kwadijk naar aanleiding van de Mobilisatie van 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Stelling is 135 kilometer lang en staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Er is al jarenlang veel belangstelling voor de Stelling, verschillende forten openen ’s zomers hun deuren en organiseren allerlei activiteiten. Daarnaast heeft een aantal forten een andere bestemming gekregen, ook in onze omgeving. Genoeg redenen om historicus René Ros uit te nodigen, hij heeft namelijk veel onderzoek gedaan naar de Stelling van Amsterdam, zowel in archieven als op locatie zelf. Het programma dat hij zal presenteren is gevarieerd: Na een korte inleiding wordt de film Geheim landschap over militair erfgoed in Europa en Nederland vertoond met aansluitend een uitgebreide presentatie over de Stelling van Amsterdam. Tenslotte is er aandacht voor lokale/regionale objecten uit de Stelling.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

 

Contact