Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

Programma seizoen 2017-2018

Woensdag 28 maart 2018:

Ledenvergadering en programma over de
Stelling van Amsterdam

Locatie: Kerk Kwadijk, Kwadijk 87
Aanvang ledenvergadering: 19.30 uur
Aanvang presentatie Stelling van Amsterdam:  20.30 uur

Op woensdag 28 maart aanstaande houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. Na de vergadering is een pauze en daarna volgt rond 20.30 uur een interessant programma over de Stelling van Amsterdam door historicus René Ros. De toegang is voor leden en donateurs gratis, overige bezoekers betalen € 2,50.

Tussen 1881 en 1914 werd in opdracht van het Ministerie van Oorlog rond Amsterdam een verdedigingslinie aangelegd: de Stelling van Amsterdam. De waterlinie bestond uit 38 forten (waarvan twee kustforten), twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen, inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen. In geval van oorlogsomstandigheden konden grote delen van de Stelling onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. De Stelling werd ingedeeld in sectoren. Kwadijk en omgeving maakten deel uit van de sector Ilpendam waarbinnen vier forten in de Beemster, een in Edam en een in Kwadijk (al bleef dat fort onvoltooid) werden ingedeeld. Het grote Fort bij Spijkerboor, lag weliswaar in de Beemster, maar maakte deel uit van de sector Zaandam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het kader van de Mobilisatie van 1914 de forten bemand, ook die in onze omgeving. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Stelling een rol onder andere door (gedeeltelijke) inundering in 1940 en 1945 binnen de sector Ilpendam.

Militairen op Fort bij Kwadijk naar aanleiding van de Mobilisatie van 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Stelling is 135 kilometer lang en staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Er is al jarenlang veel belangstelling voor de Stelling, verschillende forten openen ’s zomers hun deuren en organiseren allerlei activiteiten. Daarnaast heeft een aantal forten een andere bestemming gekregen, ook in onze omgeving. Genoeg redenen om historicus René Ros uit te nodigen, hij heeft namelijk veel onderzoek gedaan naar de Stelling van Amsterdam, zowel in archieven als op locatie zelf. Het programma dat hij zal presenteren is gevarieerd: Na een korte inleiding wordt de film Geheim landschap over militair erfgoed in Europa en Nederland vertoond met aansluitend een uitgebreide presentatie over de Stelling van Amsterdam. Tenslotte is er aandacht voor lokale/regionale objecten uit de Stelling.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

 

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact