Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
“Geschiedenis” verder lezen

Programma 2019-2020

Winter en de decemberfeesten op Facebook en Website

In december 2020 plaatsen we elke dag een afbeelding met betrekking tot het thema ‘Winter en decemberfeesten’ op onze website én Facebook-pagina. Uit onze collecties hebben wij een gevarieerde keuze gemaakt van foto’s, voorwerpen en documenten die we graag laten zien. Kom kijken en genieten en reageer op Facebook. Mocht u ons aan materiaal m.b.t. de winter en de feesten kunnen helpen, heel graag. We zijn altijd geïnteresseerd in foto’s, voorwerpen, enzovoorts. Help ons het ‘historisch geheugen’ van Oud-Quadyck te laten groeien voor de generaties die na ons komen.

De Chonyck

In december komt onze nieuwe Chronyck uit, die we maken voor onze leden en donateurs. Omdat we dit jaar vanwege de coronacrisis weinig konden organiseren, is ook de tweede aflevering van dit jaar iets dikker. In plaats van 20, 32 pagina’s met onder andere herinneringen aan de decemberfeesten, het gemeentewapen van Kwadijk, de geschiedenis van de brug over de Purmerringvaart en een familiewieg, lang geleden gemaakt door de Kwadijker timmerman Jan Rus. Wilt u de Chronyck ook ontvangen, word dan lid. We verwelkomen u graag.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Algemene Ledenvergadering

De in april geplande Algemene Ledenvergadering van Oud-Quadyck is in verband met de coronacrisis uitgesteld. Zodra een nieuwe datum bekend is, wordt dat op onze website en Facebookpagina vermeld.

Expositie Oorlog in het dorp

Eveneens uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Chronyck 2020/2

Najaar 2020.

Uitingen coronacrisis

In deze uitzonderlijke tijd zien we soms bijzondere beelden in relatie tot de coronacrisis. Bijvoorbeeld de waarschuwingsborden bij de Purmer brug. Kijkt u met ons mee, wilt u foto’s maken van coronabeelden in Kwadijk en met ons delen? Dan leggen we samen een stukje geschiedenis vast voor de volgende generaties. Want ook dat vindt Oud-Quadyck belangrijk.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma bent u op afspraak altijd van harte welkom. Vanwege de Coronacrisis is een bezoekje momenteel echter helaas niet mogelijk.  Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd wel weer kan. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact