Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
“Geschiedenis” verder lezen

Programma 2021

Ode aan het Kwadijker landschap

Medio augustus besteden wij in het kader van het landelijke thema ‘Ode aan het landschap’ een ode aan dat van Kwadijk. Wij plaatsen op onze Facebookpagina niet alleen zelf foto’s waarop het Kwadijker landschap centraal staat, maar hopen dat onze volgers mee doen aan deze activiteit. Houd dus onze Facebookpagina in de gaten en geniet mee van een ode aan het Kwadijker landschap!

Open Monumentendag 2021:
Oud-Quadyck met programma in de kerk

Het thema van Open Monumentendag 2021 is ‘Jouw monument is mijn monument’. Oud-Quadyck is op zondag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig in de kerk van Kwadijk (tenzij de dag vanwege de coronapandemie niet door kan gaan) en heeft het thema ‘vertaald’ in Dit monument is ons monument. Er is een doorlopende presentatie over de (geschiedenis van de) kerk en belangstellenden kunnen met behulp van een route met enkele vragen de kerk bekijken.

 

 

 

 

Oktober 2021: Maand van de Geschiedenis in Kwadijk

 

 

 

Dit jaar is het landelijk thema ‘Aan het werk’. Oud-Quadyck organiseert (deels onder voorbehoud vanwege de coronapandemie) de volgende activiteiten:

  • Elke dag een afbeelding over Kwadijkers aan het werk door de jaren heen op onze Facebookpagina.
  • Themanummer van De Chronyck die medio oktober zal verschijnen.
  • Publieksdag op zondag 24 oktober. De dag start op Kwadijk 125 bij Oud-Quadyck. Daar wordt een filmpje vertoond waarin Gerry Smit en Nel Kok vertellen over de Kwadijker bedrijven in de jaren 50/60 van de vorige eeuw. Vervolgens kunnen belangstellenden een aantal bedrijven in het dorp bezoeken waar wordt verteld over (de geschiedenis van) de betreffende bedrijven. 

De Chronyck

Oktober 2021 zal de nieuwe Chronyck van Oud-Quadyck verschijnen. In het kader van de Maand van de Geschiedenis wordt dat een themanummer over Kwadijk(ers) aan het werk.

Wilt u De Chronyck, die tweemaal per jaar verschijnt, ook ontvangen, word dan lid voor slechts € 15,- per jaar. We verwelkomen u graag.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Algemene Ledenvergadering

Vanwege de coronapandemie is nog geen datum voor de Algemene Ledenvergadering van Oud-Quadyck bekend. Zodra er meer duidelijkheid is wordt dat op onze website en Facebookpagina vermeld.

Expositie ‘Oorlog in het dorp’

Eveneens uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Uitingen coronacrisis

In deze uitzonderlijke tijd zien we soms bijzondere beelden in relatie tot de coronacrisis. Bijvoorbeeld de waarschuwingsborden bij de Purmer brug. Kijkt u met ons mee, wilt u foto’s maken van coronabeelden in Kwadijk en met ons delen? Dan leggen we samen een stukje geschiedenis vast voor de volgende generaties. Want ook dat vindt Oud-Quadyck belangrijk.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma bent u op afspraak altijd van harte welkom. Vanwege de coronacrisis is een bezoekje momenteel echter helaas niet mogelijk.  Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd wel weer kan. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact