Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

Programma seizoen 2018-2019

27 maart 2019: Verleden, heden en toekomst van de stolpboerderij

19.30 uur, kerk Kwadijk:
Algemene Ledenvergadering met aansluitend programma over boerderijen.

Woensdag 27 maart houdt Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. De vergadering begint om 19.30 uur.
Na de vergadering volgt een programma over boerderijen dat in de pauze start met een doorlopende presentatie van Kwadijker stolpen met onder andere beelden die Oud-Quadyck in 2003 heeft gefotografeerd voor de stolpendatabank van Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de stolp. Vanaf 20.30 uur zal Joop van Diepen, oud-bestuurslid van Vrienden van de stolp een lezing verzorgen. Hij zal ingaan op tal van aspecten met betrekking tot boerderijen zoals de herkomst, de bouw, de verschillende types, de onderdelen, het huidige gebruik en de gevaren en toekomst van de markante boerderijen. Stolpenkenner Joop van Diepen is jarenlang actief geweest binnen de stichting Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap; hij ontving in 2014 een koninklijke onderscheiding, onder andere voor zijn inzet voor het behoud van oude panden en stolpboerderijen. Aansluitend zal Annelies Hoekstra, beleidsmedewerker Monumenten van gemeente Edam-Volendam ingaan op het gemeentelijk erfgoedbeleid met betrekking tot stolpen.

De avond zal plaatsvinden in de kerk van Kwadijk, Kwadijk 87 te Kwadijk. Leden en donateurs van Oud-Quadyck hebben vrij toegang; voor overige bezoekers bedraagt de entree € 2,50.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact