Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
Lees verder “Geschiedenis”

Nieuws

3 september 2022: Inloopmiddag

Zaterdag 3 september aanstaande is een inloopmiddag bij Oud-Quadyck. Tussen 14 en 16 uur zijn belangstellenden van harte welkom in ons verenigingsgebouw, Kwadijk 125, 1471 CH Kwadijk. Bezoekers kunnen boeken en tijdschriften inzien, of de omvangrijke collectie plakboeken waarin het nieuws van Kwadijk vanaf eind jaren vijftig van de vorige eeuw is opgeslagen. Maar ook fotoboeken zijn ter inzage en uiteraard is er alle tijd om vragen te stellen over de geschiedenis van het dorp. Of om gezellig met elkaar over vroeger in gesprek te gaan. De koffie en thee staan klaar!

Oud-Quadyck werkt momenteel aan een project rond de geschiedenis van de ‘Nieuwbouw’ die vanaf eind jaren zestig werd ontwikkeld en is op zoek naar foto’s, film, documentatie en vooral ook herinneringen aan wonen, werken, recreëren en sporten in de wijk.

Zowel huidige als oud-bewoners van de wijk worden van harte uitgenodigd langs te komen. Wie Oud-Quadyck kan helpen met materiaal voor het project is dus van harte welkom op zaterdag 3 september. Heeft u foto’s? Ze kunnen 3 september worden gescand zodat ze meteen digitaal zijn. Heel graag tot ziens!

De Chronyck

De eerstvolgende Chronyck verschijnt najaar 2022.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma bent u op afspraak altijd van harte welkom in ons verenigingsgebouw. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact