Home

Voetbalkleding, kermisfoto’s en knutselwerkjes…

Voor onze expositie  ‘Komt dat zien, komt dat zien!’ (najaar 2019)  zijn wij op zoek naar:

  • Oud(e) voetbaltenue(s) van VV Kwadijk;
  • Foto’s van de Kwadijker kermis;
  • Knutselwerkjes,  gemaakt door leden van Hobbyclub De Wegwijzer.    Wie kan ons  hieraan helpen? U kunt ons bereiken via Contact.

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

Programma seizoen 2018-2019

15 juni 2019: Kwadijk op de kaart

Oud-Quadyck doet mee aan Kwadijk op de kaart op zaterdag 15 juni, een dag vol activiteiten voor en door Kwadijkers. Op verzoek van Oud-Quadyck verzorgt Ben Brugge, coordinator van werkgroep het Kwadijkervlot, drie maal een rondleiding op het vlot. Een prachtige kans om dit bijzondere stukje natuur te bekijken! Binnenkort volgt informatie op welke tijdstippen de rondleidingen die dag zijn en hoe u kunt reserveren.

In 2013 verzorgde Ben Brugge ook een rondleiding op het Kwadijkervlot.

Daarnaast presenteert Oud-Quadyck in de kerk enkele malen een korte digitale presentatie over de ( geschiedenis van de) Kwadijker kerk en laat ook documentatie zien. Wist u bijvoorbeeld dat de huidige kerk de derde kerk op deze locatie is en dat in de kerk op de vloer eeuwenoude zerken liggen? In de kerk is een ludieke prijsvraag waar iedereen gratis aan mee kan doen: u mag raden hoeveel pijpenkoppen, ooit gevonden in Kwadijk, er in de glazen vaas zitten. De winnaar maken wij graag blij met een boek over de geschiedenis van Kwadijk.

Beeld van de kerk in de jaren vijftig, vorige eeuw tijdens de restauratie van het gebouw. Van de nieuwbouw is nog geen sprake.

Chronyck, no 2, 2019

Najaar

Expositie, najaar 2019

Nadere informatie volgt binnenkort.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact