Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
“Geschiedenis” verder lezen

Programma 2019

Oktober 2019:
Komt dat zien,
komt dat zien!

Expositie tijdens de Maand van de Geschiedenis

De expositie die Oud-Quadyck dit jaar heeft samengesteld, is gewijd aan activiteiten voor en door Kwadijkers. Het thema past prachtig binnen dat van de Maand van de Geschiedenis in oktober (‘Zij/Hij’).
Het thema ‘Zij/hij’ is terug te vinden in verenigingen waarin vooral de Kwadijker mannen actief waren en die waarin we vooral vrouwen terugzien. Van de eerste categorie zijn de fanfare, de ijsclub, de biljartvereniging en de voetbalvereniging mooie voorbeelden; wat de dames betreft de afdeling Kwadijk van de Plattelandsvrouwen.

Verder is er aandacht voor verengingen waarin zowel mannen als vrouwen actief waren, bijvoorbeeld VVV GIOS, de toneelvereniging en hobbyclub. Een bijzondere samenwerking was die van de gezamenlijke verenigingen, voorjaar 2019 met het project Kwadijk op de kaart; een digitale presentatie brengt de vele activiteiten voor jong en oud in beeld.

Een hoogtepunt in het jaar was de kermis. Een serie foto’s van eind jaren vijftig, vorige eeuw, probeert de herinneringen aan die tijd voor even terug te halen.

De expositie is vooral ingericht met materiaal uit de collectie van Oud-Quadyck. Daarnaast hebben enkele verenigingen en particulieren meegewerkt aan de expositie door het in bruikleen afstaan van materiaal, waarvoor onze dank.

Komt dat zien, komt dat zien! is gratis te bezoeken in ons verenigingsgebouw, Kwadijk 125 op de volgende momenten:

Maand van de Geschiedenis,
zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober:
13.00-16.00 uur.

Chronyck, no 2, 2019

Aflevering 2019/2: september 2019.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact