Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
Lees verder “Geschiedenis”

Nieuws

10 april Algemene Ledenvergadering en nieuwe dorpsfilm

Woensdag 10 april houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering wordt de nieuwe dorpsfilm vertoond, zie het item hieronder.
Locatie: Kwadijker kerk
Aanvang: 19.30 uur

10 en 30 April nieuwe dorpsfilm Kwadijk rond 2023

Vanwege het zestigjarig bestaan van onze vereniging heeft CameraMantel uit Purmerend in opdracht van Oud-Quadyck een nieuwe dorpsfilm gemaakt die mede tot stand kon komen door sponsoring van het VSB Fonds, waarvoor onze dank. Vele Kwadijkers of mensen die een band hebben met ons dorp, hebben meegewerkt aan de film. Niet alleen verenigingen en verschillende bedrijven zijn gefilmd, maar bijvoorbeeld ook de school, de kerk, het Kwadijkervlot en het watergemaal. Daarnaast zijn dronebeelden gemaakt en dorpsbeelden.

.

De film wordt tweemaal vertoond:

Woensdag 10 april na de Algemene Ledenvergadering. Deze vertoning is alleen toegankelijk voor leden/donateurs van Oud-Quadyck en mensen die aan de film hebben meegewerkt en vooraf een uitnodiging hebben ontvangen.
Locatie: Kwadijker kerk
Aanvang: na de Algemene Ledenvergadering, rond 20.30 uur

Dinsdag 30 april wordt de film nogmaals vertoond, voor iedereen die nieuwsgierig is naar deze vierde dorpsfilm van Kwadijk.
Locatie: Kwadijker kerk
Aanvang: 20 u
Entree voor niet-leden/donateurs: 3 euro p.p.

Inloopmiddagen in 2024

Komend voorjaar organiseren wij weer inloopmiddagen. Elke eerste zaterdag van de maand zijn wij in ons verenigingsgebouw (Kwadijk 125) tussen 14 en 16 uur. Voorjaar 2024 gaat het om de volgende dagen:

. Zaterdag 6 april;

. Zaterdag 4 mei;

. Zaterdag 1 juni.

U bent van harte welkom. Wie weet kunnen we u (op weg) helpen met betrekking tot de geschiedenis van uw huis of familie. Maar u kunt ook onze collectie bekijken en uiteraard met elkaar in gesprek gaan over het vroegere Kwadijk en de Kwadijkers en herinneringen ophalen.

Mocht er een wijziging komen in het bovenstaande rooster, dan melden wij dat op onze website, op onze Facebookpagina en wordt dat ‘aangeplakt’ bij Kwadijk 125.
Heel graag tot ziens in ons verenigingsgebouw!

De Chronyck

De eerstvolgende Chronyck verschijnt voorjaar 2024.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma met de Inloopmiddagen bent u op afspraak altijd van harte welkom in ons verenigingsgebouw. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact