Nieuws

Rabo ClubSupport: stem in september 2023

Oud-Quadyck heeft zich ook dit jaar ingeschreven voor de Rabo ClubSupport-actie. Tot en met 26 september kun je als rekeninghouder en lid van de Rabobank je stem uitbrengen op drie aangemelde verenigingen, zie de website van de Rabobank. Bij een en/of rekening kun je tweemaal stemmen. Mag Oud-Quadyck rekenen op je stem? We zijn er erg blij mee en danken je voor je steun!

Nieuwbouw te zien tijdens Open Monumentendag en Maand van de Geschiedenis

Open Monumentendag, zaterdag 9 september: 13 – 16 uur
Maand van de Geschiedenis, zaterdag 7 oktober: 14 – 16 uur
Locatie: Kwadijk 125, 1471 CH KWADIJK – Gratis toegang

In de jaren zestig van de vorige eeuw dreigde de vitaliteit van Kwadijk in gevaar te komen. Ander punt van zorg was de toestand van het woningbestand. Volgens het CBS was per 31 mei 1960 namelijk maar liefst 70% van de woningen vóór 1906 gebouwd. Onder leiding van burgemeester Mr. Chr. Moll viel het besluit tot uitbreiding met een wijk rond de kerk om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het woningbestand uit te breiden. Een in 1965 door Stedenbouwkundig Bureau Wieger Bruin, Vink en Van der Kuilen uit Amsterdam ontwikkeld plan voor 140 woningen, drie winkels, groenstroken en enkele plantsoenen werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgekeurd maar een afgeslankt plan had meer succes. Op 27 november 1968 werd de eerst paal geslagen en ongeveer een jaar later arriveerden de eerste verhuisauto’s in de nieuwe wijk die tot vandaag de dag in de volksmond nog altijd ‘De Nieuwbouw’ wordt genoemd.

Jan Dignumszstraat in aanbouw

Oud-Quadyck heeft onderzoek gedaan naar de uitbreiding die leidde tot grote veranderingen in het dorp. De resultaten zijn te zien in een expositie in ons verenigingsgebouw. De tentoonstelling brengt diverse facetten in beeld zoals de ontwikkeling van de wijk, de bewoners, activiteiten, de vroegere kleuterschool en het aangrenzende Kwadijkervlot en het park. Verder is er documentatie, aandacht voor herinneringen van bewoners en worden korte films vertoond. Ten eerste een speciaal voor het project gemaakte korte film waarin (oud-)bewoners herinneringen aan de wijk delen en ten tweede een korte film, gemaakt in 2006 door Chris Scholtens.

Wanneer: zaterdag 9 september tijdens Open Monumentendag tussen 13 en 16 uur en zaterdag 7 oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis tussen 14 en 16 uur.
Waar: Kwadijk 125, 1471 CH KWADIJK, gratis toegang

Inloopmiddagen in 2023

Elke eerste zaterdag van de maand zijn wij in ons verenigingsgebouw (Kwadijk 125) tussen 14 en 16 uur. Dit jaar gaat het nog om de volgende dagen:

. Zaterdag 9 september (tijdens Open Monumentendag. Let op, deze middag van 13 – 16 uur);

. Zaterdag 7 oktober (tijdens de Maand van de Geschiedenis);

. Zaterdag 4 november;

. Zaterdag 2 december.

U bent van harte welkom. Wie weet kunnen we u (op weg) helpen met betrekking tot de geschiedenis van uw huis of familie. Maar u kunt ook onze collectie bekijken en uiteraard met elkaar in gesprek gaan over het vroegere Kwadijk en de Kwadijkers en herinneringen ophalen.

Mocht er een wijziging komen in het bovenstaande rooster, dan melden wij dat op onze website, op onze Facebookpagina en wordt dat ‘aangeplakt’ bij Kwadijk 125.
Heel graag tot ziens in ons verenigingsgebouw!

De Chronyck

De eerstvolgende Chronyck verschijnt najaar 2023.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma met de Inloopmiddagen bent u op afspraak altijd van harte welkom in ons verenigingsgebouw. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.