Programma 2019

Oktober 2019:
Komt dat zien,
komt dat zien!

Expositie tijdens de Maand van de Geschiedenis

De expositie die Oud-Quadyck dit jaar heeft samengesteld, is gewijd aan activiteiten voor en door Kwadijkers. Het thema past prachtig binnen dat van de Maand van de Geschiedenis in oktober (‘Zij/Hij’).
Het thema ‘Zij/hij’ is terug te vinden in verenigingen waarin vooral de Kwadijker mannen actief waren en die waarin we vooral vrouwen terugzien. Van de eerste categorie zijn de fanfare, de ijsclub, de biljartvereniging en de voetbalvereniging mooie voorbeelden; wat de dames betreft de afdeling Kwadijk van de Plattelandsvrouwen.

Verder is er aandacht voor verengingen waarin zowel mannen als vrouwen actief waren, bijvoorbeeld VVV GIOS, de toneelvereniging en hobbyclub. Een bijzondere samenwerking was die van de gezamenlijke verenigingen, voorjaar 2019 met het project Kwadijk op de kaart; een digitale presentatie brengt de vele activiteiten voor jong en oud in beeld.

Een hoogtepunt in het jaar was de kermis. Een serie foto’s van eind jaren vijftig, vorige eeuw, probeert de herinneringen aan die tijd voor even terug te halen.

De expositie is vooral ingericht met materiaal uit de collectie van Oud-Quadyck. Daarnaast hebben enkele verenigingen en particulieren meegewerkt aan de expositie door het in bruikleen afstaan van materiaal, waarvoor onze dank.

Komt dat zien, komt dat zien! is gratis te bezoeken in ons verenigingsgebouw, Kwadijk 125 op de volgende momenten:

Maand van de Geschiedenis,
zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober:
13.00-16.00 uur.

Chronyck, no 2, 2019

Aflevering 2019/2: september 2019.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?