Nieuws

Expositie Project Nieuwbouw

In de jaren zestig van de vorige eeuw dreigde de vitaliteit van Kwadijk in gevaar te komen. Ander punt van zorg was de toestand van het woningbestand. Volgens het CBS was per 31 mei 1960 namelijk maar liefst 70% van de woningen vóór 1906 gebouwd. Onder leiding van burgemeester Mr. Chr. Moll viel het besluit tot uitbreiding met een wijk rond de kerk om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en het woningbestand uit te breiden. Een in 1965 door Stedenbouwkundig Bureau Wieger Bruin, Vink en Van der Kuilen uit Amsterdam ontwikkeld plan voor 140 woningen, drie winkels, groenstroken en enkele plantsoenen werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgekeurd maar een afgeslankt plan had meer succes. Op 27 november 1968 werd de eerst paal geslagen en ongeveer een jaar later arriveerden de eerste verhuisauto’s in de nieuwe wijk die tot vandaag de dag in de volksmond nog altijd ‘De Nieuwbouw’ wordt genoemd.

Jan Dignumszstraat in aanbouw

Oud-Quadyck heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de uitbreiding die leidde tot grote veranderingen in het dorp. Op onze Facebookpagina staan veel foto’s met beschrijvingen en reacties erop en op zaterdag 6 en zondag 7 mei is een expositie over de wijk te bekijken in het verenigingsgebouw van Oud-Quadyck. De tentoonstelling brengt diverse facetten in beeld zoals de ontwikkeling van de wijk, de bewoners, activiteiten, de vroegere kleuterschool en het aangrenzende Kwadijkervlot en het park. Verder is er documentatie, aandacht voor herinneringen van bewoners en worden korte films vertoond. Op beide middagen wordt sowieso om 14.30 uur de voor dit project gemaakte film ‘De Nieuwbouw van Kwadijk’ met herinneringen van diverse (oud-)bewoners van de wijk, vertoond:

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 mei: 14-16 uur
Waar: Kwadijk 125, 1471 CH KWADIJK, gratis toegang

Inloopmiddagen in 2023

Elke eerste zaterdag van de maand zijn wij in ons verenigingsgebouw (Kwadijk 125) tussen 14 en 16 uur. Dit jaar gaat het nog om de volgende dagen:

. Zaterdag 6 mei (tijdens de expositie, zie nieuwsitem hierboven);

. Zaterdag 3 juni;

. Zaterdag 2 september;

. Zaterdag 7 oktober;

. Zaterdag 4 november;

. Zaterdag 2 december.

U bent van harte welkom, wij zorgen voor koffie en thee. Wie weet kunnen we u (op weg) helpen met betrekking tot de geschiedenis van uw huis of familie. Maar u kunt ook onze collectie bekijken en uiteraard met elkaar in gesprek gaan over het vroegere Kwadijk en de Kwadijkers en herinneringen ophalen.

Mocht er een wijziging komen in het bovenstaande rooster, dan melden wij dat op onze website, op onze Facebookpagina en wordt dat ‘aangeplakt’ bij Kwadijk 125.
Heel graag tot ziens in ons verenigingsgebouw!

De Chronyck

De eerstvolgende Chronyck verschijnt najaar 2023.

Oud-Quadyck op Facebook

Word lid van onze Facebookpagina waarop wij regelmatig gevarieerde items over Kwadijk plaatsen. Mooie beelden van toen en soms van nu. Reageer en doe mee!

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoen programma met de Inloopmiddagen bent u op afspraak altijd van harte welkom in ons verenigingsgebouw. Voor bezoek geldt overigens dat wij u vragen vooraf even contact met ons op te nemen.