20 oktober

Vandaag weer even terug in de tijd, ruim honderd jaar geleden, want deze foto van Piet van ’t Hof met zijn neef Simon Waterdrinker is gemaakt rond 1912. Piet had naast de watertoren een tuinderij. Hij is gefotografeerd met zijn hondenkar, wellicht onderweg om zijn waren (het lijken wel aardappels) uit te venten? De hondenkar was in die tijd een veelgebruikt vervoermiddel, ook in Kwadijk. Pas in 1963 werden trekhonden verboden, maar toen zag je ze gelukkig al jaren niet meer.

19 oktober

Gisteren een foto van de renovatie van de watertoren, voor de brug over de Purmerringvaart was dat geen optie meer, helaas. De oude basculebrug werd vervangen door een moderne, die hier wordt geplaatst. De foto is gemaakt op 24 maart 2021.

18 oktober

Drie bouwvakkers aan het werk op het dak van de watertoren. In 1957 werd de toren gerenoveerd voor een bedrag van f 100.000,-. Een van de redenen daarvoor was dat het betonijzer door corrosie was aangetast.

17 oktober

Weer een dame in de hoofdrol: Neeltje Kleimeer, later Smit-Kleimeer. Ze was aangesteld als beheerder van de Witte Kruis gebouwtje, tegenwoordig het verenigingsgebouw van Oud-Quadyck. Hier is Neeltje aan het werk met de uitleenartikelen van de kruisvereniging. Detail: er is veel in het gebouwtje veranderd, maar een deel van de kasten is er nog!

16 oktober

Café Spoorzicht van Cor en Marie Groen, jaren zestig, vorige eeuw. In december 1969 sloot het café voor goed de deuren nadat enkele generaties van de familie Groen er hun brood hadden verdiend.

15 oktober

Gerrit en Aafje Smit-Beets bij de brug die met name door Aafje werd bediend. Eind 1942 aanvaardden ze het ambt dat werd gehonoreerd met fl 200,- per jaar plus vrije bewoning van het burgwachtershuis en fl 10,- per jaar vergoeding voor de zondagen. De belangrijkste taken waren de brug openen en sluiten voor de scheepvaart, het schoonhouden van de brug, bij gladheid zand strooien op de brug en de kluft, en de ‘verlichting zoodanig ontsteken en uitdoven benevens nog enkele kleinigheden’.

14 oktober

De boerderij Kwadijk 143 werd begin negentiger jaren van de vorige eeuw grondig verbouwd. Deze foto, gemaakt op 4 december 1992, laat dat goed zien.

13 oktober

De voetbalkantine werd gebouwd met hulp van vele vrijwilligers naar een ontwerp van architect Gerard Henneberque die zelf ook enthousiast meehielp. Deze foto van de bouw werd gemaakt in 1970, de opening werd verricht door burgemeester Jan Schoon op 3 maart 1971.