24 december

Wie kan zich nog de verlichte ijsbaan op de Draai langs het Kwadijkervlot en de nieuwbouw herinneren? In het najaar werd de verlichting al aangebracht door de bestuursleden van KENO in de hoop op ijs uiteraard. En als dan de lichten aangingen was er een prachtige en gezellige sfeer, langs het vlot en het park. We zien hier enkele schaatsers, waarschijnlijk eind jaren ’70, vorige eeuw. Wellicht 1979, want dat was ook een beste winter, zeker als je ‘m met de winters van deze eeuw tot nog toe vergelijkt. Wil je je herinneringen aan deze ijsbaan met ons delen? Misschien ook wel die aan schoolschaatsen op de Draai?