14 Oktober

Op het parkeerterrein werd decennialang kermis gehouden. Deze foto werd gemaakt begin jaren 50 van de vorige eeuw. Volgens de beschrijving op een vrijdagmiddag toen de schoolkinderen in de zweefmolen mochten op kosten van de Zeevarende Bos. Wie staan er op, wie weet hier nog van?