Programma seizoen 2017-2018

Expositie Fort bij Kwadijk in de
Stelling van Amsterdam

Op:

Zondag 14 oktober: 13.00 – 16.00 uur

In Kwadijk werd eind 19e eeuw begonnen met de aanleg van Fort bij Kwadijk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en waar sinds 1979 de Apollo Dumpstore is gehuisvest.

Een gebouw met een bijzondere geschiedenis die centraal staat op de expositie. Met de bouw van het fort werd begonnen in 1888, maar door voortschrijdend inzicht tijdens de Eerste Wereldoorlog (een oorlog waarin voor het eerst vliegtuigen werden gebruikt), verloor de Stelling van Amsterdam als verdedigingslinie rond de hoofdstad, al snel haar functie. Dat had tot gevolg dat het Fort bij Kwadijk nooit is voltooid. Decennialang bestond het complex uit een aangelegd aardwerk, een fortgracht en duinen alsmede een genieloods en fortwachterswoning tot eind jaren vijftig van de vorige eeuw het complex werd geconsolideerd. Sindsdien zijn de genieloods en fortwachterswoning de stille getuigen van Fort bij Kwadijk. Maar nutteloos was het complex zeker niet. Naast een lange bewoningsgeschiedenis van de verschillende fortwachterswoningen, was er het militaire gebruik, onder andere tijdens beide Wereldoorlogen.

Oud-Quadyck heeft met de expositie zowel de gebruiks- als bewoningsgeschiedenis in beeld gebracht aan de hand van vele foto’s, documentatie, film en voorwerpen waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de collectie van Hetta van de Schraaf-Prijs die in 1956 op Fort Kwadijk werd geboren. Zowel haar grootvader als later haar moeder, waren jarenlang fortwachter op het fort. Diverse items herinneren aan hun verblijf op het fort.

Maar ook de overstap naar Fort bij Spijkerboor waar de familie Prijs in 1970 naartoe verhuisde. Tijdens de expositie wordt onder andere een filmpje vertoond waarin Hetta van de Schraaf-Prijs en Ben Verkooij vertellen over het Fort. Hetta met name over haar jeugd tot 1970, Ben over de periode daarna toen hij in dienst trad van de Apollo Dumpstore en ging wonen in de vroegere fortwachterswoning. Overigens heeft ook de Apollo Dumpstore enkele items in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.
De expositie in het clubgebouw van Oud-Quadyck (adres: Kwadijk 125 te Kwadijk) is gratis te bezoeken op bovengenoemde dagen.

Najaar 2018

De Chronyck, aflevering 2018-2

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?