Programma seizoen 2017-2018

Medio maart 2018

Medio maart verschijnt De Chronyck 2018-1. In deze aflevering onder andere:

  • Herinneringen van Hetta van der Schaaf-Prijs over haar jeugd op Fort bij Kwadijk;
  • Een artikel over het adres Kwadijk 127 waar decennia lang Piet Smit heeft gewoond.

Woensdag 28 maart 2018:
Ledenvergadering en programma over de Stelling van Amsterdam

Locatie: Kerk Kwadijk, Kwadijk 87
Aanvang ledenvergadering: 19.30 uur
Aanvang presentatie Stelling van Amsterdam:  20.30 uur

Op woensdag 28 maart aanstaande houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. Na de vergadering is een pauze en daarna volgt rond 20.30 uur een interessant programma over de Stelling van Amsterdam door historicus René Ros. De toegang is voor leden en donateurs gratis, overige bezoekers betalen € 2,50.

Tussen 1881 en 1914 werd in opdracht van het Ministerie van Oorlog rond Amsterdam een verdedigingslinie aangelegd: de Stelling van Amsterdam. De waterlinie bestond uit 38 forten (waarvan twee kustforten), twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen, inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen. In geval van oorlogsomstandigheden konden grote delen van de Stelling onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. De Stelling werd ingedeeld in sectoren. Kwadijk en omgeving maakten deel uit van de sector Ilpendam waarbinnen vier forten in de Beemster, een in Edam en een in Kwadijk (al bleef dat fort onvoltooid) werden ingedeeld. Het grote Fort bij Spijkerboor, lag weliswaar in de Beemster, maar maakte deel uit van de sector Zaandam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het kader van de Mobilisatie van 1914 de forten bemand, ook die in onze omgeving. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Stelling een rol onder andere door (gedeeltelijke) inundering in 1940 en 1945 binnen de sector Ilpendam.

Militairen op Fort bij Kwadijk naar aanleiding van de Mobilisatie van 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Stelling is 135 kilometer lang en staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Er is al jarenlang veel belangstelling voor de Stelling, verschillende forten openen ’s zomers hun deuren en organiseren allerlei activiteiten. Daarnaast heeft een aantal forten een andere bestemming gekregen, ook in onze omgeving. Genoeg redenen om historicus René Ros uit te nodigen, hij heeft namelijk veel onderzoek gedaan naar de Stelling van Amsterdam, zowel in archieven als op locatie zelf. Het programma dat hij zal presenteren is gevarieerd: Na een korte inleiding wordt de film Geheim landschap over militair erfgoed in Europa en Nederland vertoond met aansluitend een uitgebreide presentatie over de Stelling van Amsterdam. Tenslotte is er aandacht voor lokale/regionale objecten uit de Stelling.

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?