Home

Oud-Quadyck & het ‘geheugen’
van Kwadijk

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck werd in 1963 opgericht met als doel de geschiedenis van het dorp Kwadijk (Noord-Holland) te onderzoeken, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere Kwadijk. Op onze ‘geheugen’ pagina vindt u er een selectie van.

Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan. “Geschiedenis” verder lezen

Programma seizoen 2017-2018

Expositie Fort bij Kwadijk in de
Stelling van Amsterdam

Op:

Zondag 14 oktober: 13.00 – 16.00 uur

In Kwadijk werd eind 19e eeuw begonnen met de aanleg van Fort bij Kwadijk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en waar sinds 1979 de Apollo Dumpstore is gehuisvest.

Een gebouw met een bijzondere geschiedenis die centraal staat op de expositie. Met de bouw van het fort werd begonnen in 1888, maar door voortschrijdend inzicht tijdens de Eerste Wereldoorlog (een oorlog waarin voor het eerst vliegtuigen werden gebruikt), verloor de Stelling van Amsterdam als verdedigingslinie rond de hoofdstad, al snel haar functie. Dat had tot gevolg dat het Fort bij Kwadijk nooit is voltooid. Decennialang bestond het complex uit een aangelegd aardwerk, een fortgracht en duinen alsmede een genieloods en fortwachterswoning tot eind jaren vijftig van de vorige eeuw het complex werd geconsolideerd. Sindsdien zijn de genieloods en fortwachterswoning de stille getuigen van Fort bij Kwadijk. Maar nutteloos was het complex zeker niet. Naast een lange bewoningsgeschiedenis van de verschillende fortwachterswoningen, was er het militaire gebruik, onder andere tijdens beide Wereldoorlogen.

Oud-Quadyck heeft met de expositie zowel de gebruiks- als bewoningsgeschiedenis in beeld gebracht aan de hand van vele foto’s, documentatie, film en voorwerpen waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de collectie van Hetta van de Schraaf-Prijs die in 1956 op Fort Kwadijk werd geboren. Zowel haar grootvader als later haar moeder, waren jarenlang fortwachter op het fort. Diverse items herinneren aan hun verblijf op het fort.

Maar ook de overstap naar Fort bij Spijkerboor waar de familie Prijs in 1970 naartoe verhuisde. Tijdens de expositie wordt onder andere een filmpje vertoond waarin Hetta van de Schraaf-Prijs en Ben Verkooij vertellen over het Fort. Hetta met name over haar jeugd tot 1970, Ben over de periode daarna toen hij in dienst trad van de Apollo Dumpstore en ging wonen in de vroegere fortwachterswoning. Overigens heeft ook de Apollo Dumpstore enkele items in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.
De expositie in het clubgebouw van Oud-Quadyck (adres: Kwadijk 125 te Kwadijk) is gratis te bezoeken op bovengenoemde dagen.

Najaar 2018

De Chronyck, aflevering 2018-2

Bezoek clubgebouw?

Naast ons seizoensprogramma bent u op afspraak altijd van harte welkom.  Op woensdagen zijn we ’s avonds regelmatig aanwezig in ons clubgebouw. Ook dan bent u welkom! Voor alle bezoekjes geldt: neemt u vooraf even contact met ons op?

Over de Zeevang gesproken

Over de Zeevang gesproken

Van 1975 tot 1982 is een reeks van krantenartikelen verschenen onder de noemer: Over de Zeevang gesproken. In deze artikelen beschrijft Chris Lenstra de geschiedenis van polder De Zeevang en haar dorpen. Op deze pagina worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd.

1975 – 31 december Heeft Middelie op dezelfde plaats gelegen

1975 – 28 november Etersheim cadeau voor hulp tegen Midfriezen

1975 – 14 november. Kwadijk is al 1000 jaar oud

1975 – 20 oktober. Zeevang – gebied, gelegen aan de (Zuider)zee

1975 – 1 oktober. Legende rond boerderij aan het Schouweinde

Contact