2018 Europees jaar cultureel erfgoed

2018 is door het Europees Parlement uitgeroepen tot Europees jaar van het cultureel erfgoed.

Zie: https://www.europeeserfgoedjaar.nl/

Elke maand staat een bepaald thema centraal. Op zeer bescheiden schaal zal Oud-Quadyck gedurende dit erfgoedjaar een aantal thema’s invullen met items uit haar collectie. Als eerste het thema voor februari: Duurzaam vakmanschap:

Februari, thema Duurzaam vakmanschap:
Familie Haan

Als voorbeeld van duurzaam vakmanschap in Kwadijk presenteren wij u graag enkele afbeeldingen in relatie tot de familie Haan, bekend van smederij en landbouw mechanisatiebedrijf. In 1906 vestigde Cornelis Haan zich in Kwadijk met zijn gezin. De familie kwam uit Edam maar verhuisde vanwege het werk naar Kwadijk waar Cornelis als machinist op de tramlijn Kwadijk-Edam werkzaam was.

Zijn zoon Barend, in 1905 geboren in Edam, werd smid. Eerst werkte hij bij smederij Koolhaas in Kwadijk, maar in 1927 startte hij zijn eigen bedrijf. In 1930 slaagde Barend Haan voor het rijksexamen van hoefsmid. Af en toe kocht hij een oude auto die hij ombouwde tot maaimachine. De Waterlander van 27 mei 1936 schreef erover: ‘Door den heer H., smid alhier, is een tractor geconstrueerd, welke aan een maaimachine is verbonden. Een gehouden proefneming leverde zeer bevredigende resultaten op, zoodat na het maaien met de zeis en per machine, getrokken door paarden, thans weer een vluggere methode haar intrede heeft gedaan’.

Cor, de zoon van Barend en zijn vrouw Grietje, nam de smederij in 1972 over en zette het bedrijf met zijn vrouw Tiny voort. En ook Cor was niet alleen heel technisch, maar ook een bekwaam smid.